Podjetje: Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA

Naslov: Celovška cesta 25 , 1000 LJUBLJANA

– IZVAJANJE PROGRAMA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV).
– PREGLEDOVANJE STANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV, ŠPORTNIH NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV IN OBVEŠČANJE.
– OBVEŠČANJE ODGOVORNIH OSEB O STANJU ŠPORTNIH OBJEKTOV, ŠPORTNIH NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV.
– IZVAJALSKA DELA PRI REDNEM OBRATOVANJU IN VZDRŽEVANJU ŠPORTNE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV).
– POMOČ PRI IZVAJANJU IZVAJALSKIH DEL PRI POPRAVILIH OGREVALNIH, KLIMATSKIH IN VODOVODNIH INSTALACIJ IN DRUGA POPRAVILA.
– ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELOVANJA IN UPORABE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV).
– PRIPRAVA OBJEKTOV, NAPRAV IN OPREME ZA ŠPORTNO VADBO, TEKMOVANJA IN PRIREDITVE.
– IZPOLNJEVANJE EVIDENC O OBRATOVANJU IN VZDRŽEVANJU ŠPORTNE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV).
– IZVAJANJE UKREPOV S PODROČJA VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI.
– ZAGOTAVLJANJE POSLOVNE TAJNOSTI PRI DELOVANJU ZAVODA.
– OPRAVLJANJE DRUGIH DELOVNIH NALOG, KI JIH DOLOČAJO NORMATIVNI AKTI, PROGRAM IN SKLEPI SVETA ZAVODA, TER DRUGIH NALOG PO NAVODILU SVOJEGA NADREJENEGA ALI DIREKTORJA ZAVODA.