Podjetje: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah

Naslov: Celjska cesta 6 , 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

priprava in izvedba dogovorjene oblike športnega programa,
priprava razvojnih usmeritev in razvojnih programov na športnem področju,
sodelovanje z občino ustanoviteljico na področju športnih dejavnosti,
skrb za urejenost večnamenskih športno – rekreativnih površin,
koordinacija uporabe športno – rekreativnih površin,
priprava in izvedba po programu in druge naloge po navodilu direktorja.