Podjetje: UM; UM FOV

Naslov: KIDRIČEVA CESTA 55 A, 4000 KRANJ

NAMEŠČA IN VZDRŽUJE RAČUNALNIŠKO STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO NA DELOVNIH MESTIH. VZDRŽUJE IN SERVISIRA STROJNO IN KOMUNIKACIJSKO OPREMO. IZVAJA REDNE PREGLEDE RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV IN PERIFERNIH ENOT. IZVAJA PRILAGODITVE STROJNE IN KOMUNIKACIJSKE OPREME TRENUTNIM POTREBAM UPORABNIKOV. ZAGOTAVLJA TEHNIČNO PODPORO ZA VSE ZAPOSLENE. ZAGOTAVLJA DELOVANJE RAČUNALNIŠKIH UČILNIC. UGOTAVLJA NAPAKE NA INFORMACIJSKO TELEKOMUNIKACIJSKI OPREMI IN SVETUJE UPORABNIKOM PRI ROKOVANJU. PREVERJA IN ZAGOTAVLJA DELOVANJE INTERNETNE POVEZAVE. SODELUJE PRI NAČRTOVANJU RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA IN ZUNANJIH POVEZAV. IZDELUJE MESEČNA POROČILA O NAJBOLJ POGOSTIH TEŽAVAH UPORABNIKOV IN PREDLAGA UKREPE ZA ODPRAVO LE-TEH. VODI EVIDENCO UPORABLJENIH LICENC ZA PROGRAMSKO OPREMO IN UPORABE RAČUNALNIŠKE OPREME. KOMUNICIRA Z VZDRŽEVALNIMI IN SERVISNIMI ENOTAMI.
PROUČUJE STROKOVNO LITERATURO S PODROČJA RAZVOJA STROJNE IN KOMUNIKACIJSKE OPREME. PRIPRAVLJA GRADIVA O NOVI STROJNI IN PROGRAMSKI OPREMI ZA UPORABNIKE. VNAŠA VSEBINE NA SPLETNE STRANI ČLANICE.
GRAFIČNO OBLIKOVANJE, OPRAVLJANJE RAČUNALNIŠKIH OBDELAV, ANKETIRANJE IN ZBIRANJE PODATKOV.
UREJA SPLETNE STRANI IN AŽURIRA PODATKE. SPLETNO PROGRAMIRA, GRAFIČNO OBLIKUJE IN NADZIRA VAROVANJE PODATKOV. SKRBI ZA OBJAVO AKTUALNIH DOGODKOV NA SPLETNIH STRANEH FAKULTETE TER AŽURIRANJE SPLETNIH STRANI FAKULTETE. VZDRŽEVANJE SPLETNIH STRANI ČLANICE. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.