Podjetje: VODOVOD – KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE, D.O.O.

Naslov: LAVA 2 A, 3000 CELJE

OBRATOVANJE ČISTILNIH NAPRAV: REDNO VZDRŽEVANJE TEHNOLOŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV NA ČISTILNIH NAPRAVAH, VZDRŽEVANJE ČISTOČE V OBJEKTIH ČISTILNIH NAPRAV, VZDRŽEVANJE ZUNANJE UREDITVE ČISTILNIH NAPRAV, PLUŽENJE SNEGA, POMETANJE, DRUGA VZDRŽEVALNA DELA, UPRAVLJANJE PREDZGOŠČANJA IN ZGOŠČANJA BLATA, UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM
. OBRATOVANJE ČRPALIŠČ: REDNO VZDRŽEVANJE ČRPALIŠČ IN NJIHOVE OKOLICE
. VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN PREVEZAVA NA OMREŽJE: VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE IN POPRAVILO OKVAR NA KANALIZACIJI TER IZVEDBA SPLOŠNIH ZIDARSKIH DEL, VZDRŽEVANJE DUŠILK, POLAGANJE KANALIZACIJSKIH CEVI IN IZDELAVA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV, PRIJAVA GRADBIŠČA IN ZAGOTOVITEV VARNEGA DELA NA GRADBIŠČU, PRIDOBITEV USTREZNIH ZAKOLIČB OSTALIH KOMUNALNIH VODOV IN ODSTOPNIH IZJAV LASTNIKOV ZEMLJIŠČ, OBVEŠČANJE PORABNIKOV O PREDVIDENI MOTNJI OSKRBE
. SPLOŠNO: VODENJE EVIDENC IN POSREDOVANJE PODATKOV O IZVEDENEM DELU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, KI SODIJO V OKVIR POKLICA
. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGAH IN ZADOLŽITVAH NADREJENEGA