Podjetje: JAVNO PODJETJE EDŠ – EKOLOŠKA DRUŽBA, D.O.O. ŠENTJERNEJ

Naslov: Trubarjeva cesta 5 , 8310 ŠENTJERNEJ

-OPRAVLJA ROČNE IZKOPE, ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN -ZALIVANJE IN KOŠNJA JAVNIH POVRŠIN -FIZIČNA DELA PRI SANACIJI ČRNIH ODLAGALIŠČ -OPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA ZIDARSKA IN GRADBENA DELA -OPRAVLJA PLESKARSKA DELA -PREVZEMANJE IN SORTIRANJE ODPADKOV -OPRAVLJA DELA KONTROLIRANJA NA SEJMU -OPRAVLJA LETNO IN ZIMSKO ČIŠČENJE CEST, ULIC IN PARKOV -DELA SAMOSTOJNO ALI V DELOVNI SKUPINI -OPRAVLJANJE DEL PO NALOGU DIREKTORJA, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH, KI USTREZAJO ZAHTEVANI IZOBRAZBI, ZNANJU IN IZKUŠNJAM ZAPOSLENEGA IN/ALI DELOVNEM MESTU V SKLADU Z OCENO TVEGANJA