Podjetje: KOMUNALA RADOVLJICA, JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNO DEJAVNOST, D.O.O.

Naslov: LJUBLJANSKA CESTA 27, 4240 RADOVLJICA

UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN, VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE, VZDRŽEVANJE ASFALTNIH IN MAKADAMSKIH POVRŠIN, OBCESTNIH PASOV, METEORNE KANALIZACIJE, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE TRGOV, IZVAJANJE DEL ZIMSKE SLUŽBE.