Podjetje: CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA, OSKRBA IN VARSTVO STAREJŠIH OSEB IN DRUGE STORITVE D.O.O.

Naslov: Seča 197 B, 6320 PORTOROŽ – PORTOROSE

VZDRŽEVANJE IN NADZOR NAPRAV, STROJEV, OPREME IN OBJEKTOV, ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR, EVIDENCA IN ORGANIZACIJA OBVEZNIH SERVISNIH PREGLEDOV NAPRAV IN SREDSTEV, ORGANIZACIJA ZAHTEVNEJŠIH SERVISNIH POPRAVIL, PREVOZI ZA POTREBE CENTRA, VZDRŽEVANJE POŽARNO VARSTVENIH NAPRAV, NABAVA REZERVNIH DELOV IN DROBNEGA TEHNIČNEGA MATERIALA, SKRB ZA KAKOVOST NA SVOJEM PODROČJU IN SKRB ZA OKOLJE (SKLADNO S STANDARDOM), SKRB ZA OKOLICO CENTRA, DRUGE NALOGE PO NALOGU NADREJENIH.