Podjetje: OBČINA RAČE-FRAM

Naslov: Grajski trg 14 , 2327 RAČE

DELOVNO MESTO JE SISTEMIZIRANO V REŽIJSKEM OBRATU-KOMUNALA IN VKLJUČUJE TUDI ZAHTEVO PO DEŽURSTVU OZ. STALNI PRIPRAVLJENOSTI. DELO SE OPRAVLJA NA CELOTNEM OBMOČJU OBČINE RAČE – FRAM (DRAVSKO POLJE IN OBRONKI POHORJA), IN SICER TUDI NA PROSTEM, ČEZ VSO LETO TER V VSAKEM VREMENU:
OBVEŠČANJE O STANJU KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA TER DRUGIH OBJEKTOV V OBČINI,
SPREMLJANJE STANJA IN OPRAVLJANJE TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL NA VODOVODNIH NAPRAVAH IN VODOVODNEM SISTEMU,
OBVEŠČANJE O STANJU VODOVODNIH NAPRAV IN VODOVODNEGA SISTEMA,
SPREMLJANJE STANJA IN OPRAVLJANJE TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL NA KOMUNALNIH-ČISTILNIH NAPRAVAH IN KANALIZACIJSKEM SISTEMU TER DRUGIH OBJEKTIH V OBČINI,
IZVAJANJE DEL V ZVEZI S POKOPALIŠKO DEJAVNOSTJO,
IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN (UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN),
OPRAVLJANJE RAZNIH FIZIČNIH DEL IN
SODELOVANJE PRI VZDRŽEVALNIH DELIH.
POTREBNA JE ODGOVORNOST ZA GOSPODARNO RAVNANJE Z DELOVNIMI SREDSTVI.