Podjetje: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., POSLOVNA ENOTA POŠTNI LOGISTIČNI CENTER

Naslov: Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJANA

VZDRŽEVANJE, NADZIRANJE, SERVISIRANJE, POSLUŽEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STROJNE OPREME, STROJEV, NAPRAV TER RAČUNALNIŠKE OPREME. ORGANIZIRANJE IN OPRAVLJANJE DEL V EKSPEDITU. UREJANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC MATERIALA. PRIPRAVLJANJE POROČIL IN EVIDENC S PODROČJA DELA. DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI.