Podjetje: NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.

Naslov: ZAGREBŠKA CESTA 30 , 2000 MARIBOR

VZDRŽEVANJE IN POPRAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV, OBJEKTOV IN INFRASTRUKTURE;
SODELOVANJE PRI REMONTIH IN INSTALACIJAH NOVIH DELOVNIH SREDSTEV, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA;
NAROČANJE REZERVNIH DELOV IN POTROŠNEGA MATERIALA;
SODELOVANJE PRI SELITVAH IN PREMIKIH OSNOVNIH;
VODENJE EVIDENC;
UPRAVLJA Z LAHKO MEHANIZACIJO;
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI;
VODENJE IN VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV IN PREČRPALIŠČ;
NADZOR NAD DELOVANJEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE KANALIZACIJE, ČN IN PČ;
DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z DELOKROGOM, PLANOM IN NAVODILI NADREJENEGA.