Podjetje: DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE

Naslov: Gmajna 7 , 1357 NOTRANJE GORICE

VZDRŽEVANJE IN NADZOR NAPRAV, NAPELJAV, STROJEV, OPREME IN OBJEKTOV, ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR, ORGANIZIRANJE ZAHTEVNEJŠIH SERVISNIH POPRAVIL, EVIDENCA IN ORGANIZACIJA SERVISNIH PREGLEDOV NAPRAV IN SREDSTEV, VZDRŽEVANJE IN KONTROLIRANJE POŽARNO-VARNOSTNIH NAPRAV IN NAVODILA DELAVCEM O PRAVILNI UPORABI LE-TEH, KONTROLIRANJE MESEČNE PORABE GORIVA ZA OGREVANJE IN PLINA TER SKRB ZA PRAVOČASNO OSKRBO Z GORIVOM IN PLINOM, OGREVANJE OBJEKTOV, REŠEVANJE IZ DVIGAL, USPOSABLJANJE ZA REŠEVANJA, PREVOZI ZA POTREBE CENTRA IN RAZVOZI KOSIL, SKRB ZA VZDRŽEVANJE VOZIL, REDNE SERVISNE PREGLEDE, POTNE NALOGE