Podjetje: Holding Kobilarna Lipica, d.o.o.

Naslov: Lipica 5 , 6210 SEŽANA

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL S PODROČJA ELEKTRO IN ELEKTRO-ENERGETIKE, NA OBJEKTIH, NAPRAVAH, INŠTALACIJAH, KOORDINACIJA DELA Z ZUNANJIMI IZVAJALCI, SODELOVANJE PRI SERVISIRANJU IN POPRAVILIH, VODENJE EVIDENC O VZDRŽEVANJU, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE NAPRAV, POMOČ PRI DRUGIH VZDRŽEVALNIH DELIH, POMOČ PRI ORGANIZACIJI PREDSTAV, DOGODKOV, TEKMOVANJ, TURNIRJEV, DRUGA POTREBNA VSEBINSKO USTREZNA DELA IN NALOGE.