Podjetje: ISS FACILITY SERVICES STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.

Naslov: Tržaška cesta 53 , 2000 MARIBOR

SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE VSEH ELEKTRIČNIH NAPRAV IN INŠTALACIJ,
SKRB ZA IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL IN PRIPRAVA PLANA VZDRŽEVALNIH DEL,
VODENJE ZAKONSKO PREDPISANIH IN DRUGIH EVIDENC,
IZVAJANJE DNEVNEGA NADZORA, PREGLED ZUNANJOSTI IN NOTRANJOSTI OBJEKTA,
NAROČANJE MATERIALA IN REZERVNIH DELOV IN OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.