Podjetje: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.

Naslov: VODOVODNA CESTA 90 , 1000 LJUBLJANA

DELO OBSEGA OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL V ZVEZI S ČIŠČENJEM IN VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV IN OKOLICE CČN (BAZENOV, STROJNIH NAPRAV) IN ODVOZ TRDIH ODPADKOV, IZVAJANJE DEL PRI VZDRŽEVANJU, UREJANJU IN ČIŠČENJU OBJEKTOV, NAPRAV, TEHNOLOŠKIH SKLOPOV IN OKOLICE, IZVAJANJE NADZORA OBRATOVANJA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH TEHNOLOŠKIH PROCESOV, OBVLADOVANJE DELOVNIH NALOGOV IN OBRATOVALNEGA DNEVNIKA.