Podjetje: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.

Naslov: VODOVODNA CESTA 90 , 1000 LJUBLJANA

DELO OBSEGA OPRAVLJANJE NEZAHTEVNIH DEL V ZVEZI S ČIŠČENJEM IN VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV, NAPRAV IN OKOLICE CČN (BAZENOV, STROJNIH NAPRAV) IN ODVOZ TRDIH ODPADKOV.