Podjetje: GO-KO, GOVEDOREJA, D.O.O.

Naslov: Mlaka pri Kočevju 37 , 1332 STARA CERKEV

SAMOSTOJNA ZNANJA NA VZDRŽEVANJU STROJEV IN NAPRAV