Podjetje: KOŠAKI TOVARNA MESNIH IZDELKOV D.D.

Naslov: OREŠKO NABREŽJE 1 , 2000 MARIBOR

PREVERJANJE PRAVILNEGA DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI TER IZVAJANJE VZDRŽEVANJA STROJEV IN NAPRAV