Podjetje: VIBA GRADBENI STROJI IN OPREMA D.O.O.

Naslov: ČEPLJE 50, 3305 VRANSKO

PREVERJANJE TEHNIČNE BREZHIBNOSTI GRADBENIH STROJEV IN PREGLED GRADBENIH KONSTRUKCIJ, ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK, UGOTAVLJANJE IZTROŠENOSTI DELOV, POPRAVLJANJE OKVARJENIH DELOV IN / ALI NJIHOVO ZAMENJAVO, SKLADIŠČENJE GRADBENIH STROJEV IN GRADBENIH KONSTRUKCIJ, MONTIRANJE GRADBENIH KONSTRUKCIJ NA DELOVIŠČU, TRANSPORT