Podjetje: INKOS DRUŽBA ZA INŽENIRING, KONSTRUKCIJE IN STROJEGRADNO D.O.O. KRMELJ

Naslov: KRMELJ 51 , 8296 KRMELJ

IZVAJANJE NALOG S PODROČJA ELEKTRIČNEGA IN MEHANSKEGA VZDRŽEVANJA STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE ELEKTRO INŠTALALATERSKIH DEL NA STROJIH IN DELIH STROJEV, REDNO PREGLEDOVANJE STANJA STROJEV IN OPREME TER OPRAVLJANJE POPRAVIL, KI JIH ZAHTEVA TEKOČE VZDRŽEVANJE, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN REDNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, SODELOVANJE PRI ZAGONIH NOVE IN OBSTOJEČE OPREME IN SISTEMOV, SKRB ZA RED IN ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA