Podjetje: KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.

Naslov: MLAKA 6, 4290 TRŽIČ

-PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN
-ČIŠČENJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA
-IZVAJANJE NADZORA NAD KANALIZACIJSKEM OMREŽJU IN STROJNO TEHNOLOŠKO OPREMO NA TEM OMREŽJU (ČRPALIŠČA, JAŠKI, ZBDV IPD..)
-PRIPRAVA VOZILA ZA DELO
-PREGLED TEHNIČNE BREZHIBNOSTI VOZILA
-UPRAVLJANJE VOZILA PO NALOGU NADREJENEGA
-VODENJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE (POTNI IN DELOVNI NALOGI)
-VZDRŽEVANJE VOZILA …