Podjetje: CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE

Naslov: ULICA 15.MAJA 14 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

VOŽNJA TOVORNJAKA, VOŽNJA TOVORNJAKA S PRIKOLICO, VOŽNJA DRUGIH STROJEV, OPRAVLJANJE PREVOZOV S TOVORNIMI VOZILI SKLADNO S PREDPISI, PREGLED IN PRIPRAVATOVORNEGA VOZILA NA VOŽNJO, SODELOVANJE PRI RAZKLADANJU OZ. NAKLADANJU TOVORA, UREJANJE VSE POTREBNE DOKUMENTACIJE V ZVEZI S TOVOROM, SKRB ZA ZAVAROVANJE IN VAROVANJE TOVORNEGA VOZILA IN TOVORA OD PREVZEMA DO ODDAJE, SODELOVANJE PRI POPRAVILU VOZILA, ZAGOTAVLJANJE ČISTOČE TOVORNEGA VOZILA, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, REDNO OBVEŠČANJE NADREJENEGA O OKVARAHIN OPRAVLJENIH PREVOZIH, OSTALE NALOGE.