Podjetje: TRGOVINA IN PIZZERIJA “PETRIŠIČ” – BOGDAN PETRIŠIČ S.P.

Naslov: Dednja vas 1 , 8255 PIŠECE

VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA V DOMAČEM IN MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU