Podjetje: TRANSPORT PODLESNIK, PROIZVODNJA, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN PROMET, D.O.O.

Naslov: Pesnica pri Mariboru 20 A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU

PREVOZ BLAGA V MEDNARODNEM PROMETU