Podjetje: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Naslov: Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE

OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL Z VOZILI, STROJI IN NAPRAVAMI TER USTREZNIMI PRIKLJUČKI, POSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN ODSTRANJEVANJE CESTNIH ZAPOR, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL IN OPREME, PREGLEDOVANJE STANJA VOZIŠČ IN PRIPADAJOČIH OBJEKTOV NA AC IN HC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, POSREDOVANJE INFORMACIJ UPORABNIKOM AC IN HC, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL. LOKACIJA DELA: ACB POSTOJNA (ACB POSTOJNA, IZPOSTAVA LOGATEC IN IZPOSTAVA VIPAVA).