Podjetje: INTRADE TRGOVINA, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO IN STORITVE D.O.O.

Naslov: ZAGREBŠKA CESTA 20 , 2000 MARIBOR

OPRAVLJA PREVOZE S SLUŽBENIMI VOZILI IN ZANJE ODGOVARJA, SKRBI IN ODGOVARJA ZA REDNO VZDRŽEVANA VOZILA, VODI POTREBNO EVIDENCO O VOZILIH IN ZANJO ODGOVARJA, SKRBI ZA REDNE IN IZREDNE TEHNIČNE PREGLEDE NA VOZILIH, V PRIMERU OKVARE VOZILA, PRAVOČASNO OBVESTI DIREKTORJA NABAVE IN PRODAJE, VODI POTNE NALOGE ZA SLUŽBENA VOZILA, OPRAVLJA VSA DELA V SKLADIŠČU, POMAGA PRI VODENJU DOKUMENTACIJE ZA VELEPRODAJNO SKLADIŠČE, VODI EVIDENCO O PREVZEMU BLAGA V SKLADIŠČE IN O STANJU BLAGA V SKLADIŠČU, KOLIČINSKO IN KAKOVOSTNO PREVZEMA BLAGO V SKLADIŠČE IN ZANJ ODGOVARJA, IZDAJA BLAGO IZ SKLADIŠČA, Z VSO POTREBNO DOKUMENTACIJO, ODGOVARJA ZA KOLIČINO IN VREDNOST ZALOG, SKRBI ZA PRAVOČASNO DOSTAVO BLAGA KUPCEM, SKRBI ZA ZALOGO V SKLADIŠČU IN ZANJO MATERIALNO ODGOVARJA, SKRBI IN ODGOVARJA ZA PRAVILNO UPORABO PROSTOROV IN OSNOVNIH SREDSTEV TER ODGOVARJA ZA MOREBITNE POŠKODBE IN ODTUJITVE V SKLADIŠČU, SKRBI ZA PRAVILNO SORTIRANJE BLAGA V SKLADIŠČU, VZDRŽUJE RED IN ČISTOČO POMOŽNIH MATERIALOV V SKLADIŠČU, VODI EVIDENCO O VZDRŽEVANJU VOZIL, IZDELUJE POROČILA O VZDRŽEVANJU VOZIL, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJA, VZDRŽEVANJE OKOLJA.