Podjetje: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.

Naslov: Tbilisijska ulica 61 , 1000 LJUBLJANA

PREGLEDUJE IN PRIPRAVLJA VOZILO ZA VOŽNJO, UPRAVLJA VOZILO S PRIKLJUČKI IN NAPRAVAMI NA VOZILU PO DELOVNEM NALOGU, SAMOSTOJNO ODPRAVLJA MANJŠE OKVARE, SODELUJE Z MEHANIKOM PRI ODPRAVI VEČJIH OKVAR, SKRBI ZA REDNO VZDRŽEVANJE VOZILA, ORODJA IN PRIBORA, ČISTI IN PODMAZUJE VOZILO, SKRBI ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE VOZILA, PO NAVODILU MENJA OLJE V MOTORJU IN KONTROLIRA NIVO OLJA V PRENOSNIH SKLOPIH, SKRBI ZA PREDPISAN PRITISK IN MENJAVO GUM, SKRBI ZA PRAVILNO NALOŽENOST TOVORA, DA NE PRESEGA NOSILNOSTI VOZILA IN DOVOLJENIH OSNIH OBREMENITEV, PRAVILNO IZPOLNJUJE POTNE NALOGE IN STROJNA POROČILA V SMISLU NAVODIL OZ. PRAVILNIKOV, PO POTREBI SODELUJE V INTERVENCIJSKIH SKUPINAH TER DRUGIH IZREDNIH DOGODKIH NA CESTAH, DELA V ZIMSKI SLUŽBI PO RAZPOREDU IN NALOGU NADREJENEGA