Podjetje: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O.

Naslov: CELOVŠKA CESTA 160 , 1000 LJUBLJANA

VOŽNJA AVTOBUSA IN DRUGIH VOZIL S KATERIMI DRUŽBA IZVAJA DEJAVNOST
, OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV VOZIL,
POSREDOVANJE INFORMACIJ POTNIKOM OZ. STRANKAM, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA,
VODENJE EVIDENC,
IZVAJANJE DRUGIH NALOG S PODROČJA DELA