Podjetje: ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

Naslov: Slovenska cesta 58 , 1000 LJUBLJANA

VOŽNJA VOZIL, UPRAVLJANJE Z AVTODVIGALI IN OSTALO MEHANIZACIJO, OSNOVNO VZDRŽEVANJE VOZIL, VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA