Podjetje: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O.

Naslov: CELOVŠKA CESTA 160 , 1000 LJUBLJANA

VOŽNJA AVTOBUSA IN DRUGIH VOZIL S KATERIMI DRUŽBA IZVAJA DEJAVNOST
OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV VOZIL,
POSREDOVANJE INFORMACIJ POTNIKOM OZ. STRANKAM
, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA
, VODENJE EVIDENC,
IZVAJANJE DRUGIH NALOG S PODROČJA DELA