Podjetje: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.

Naslov: Gačnikova pot 5 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

– SPREMLJANJE, POPRAVLJANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH VODOINŠTALATERSKIH DEL,
– KOORDINIRANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE MANJŠE SKUPINE DELAVCEV,
– SAMOSTOJNO IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL NA VZDRŽEVANJU KOMUNALNIH OBJEKTOV IN NAPRAV,
– NADZIRANJE VODOINŠTALATERSKIH DEL V POSAMEZNIH FAZAH PROCESA,
– SKRBNO IN ODGOVORNO IZVAJANJE LASTNEGA DELA IN NADZOR DELA SKUPINE, KI JO VODI,
– IZVEDBA NADZORA ZAŠČITE VODOVODA, OPRAVLJANJE PREIZKUSA TESNOSTI IN UGOTAVLJANJE PRAVILNOSTI NAMESTITVE ARMATUR PRED ZASIPOM,
– SKRBI ZA NABAVO MATERIALA ZA GRADBIŠČE (DVIG MATERIALA IZ SKLADIŠČA, SKLADIŠČENJE MATERIALA NA GRADBIŠČU, PRAVOČASNO SPOROČANJE POTREB PO MATERIALU IN PO KONČANEM DELU VRAČANJE MATERIALA V SKLADIŠČE),
– VODENJE IN SPREMLJANJE GRADBENEGA DNEVNIKA,
– OBVEŠČANJE NADREJENEGA O POTEKU DELA, MOREBITNIH ZASTOJIH, SPREMEMBAH IZVEDB,
– DNEVNI NADZOR ZA HRAMBO SREDSTEV V SKLADIŠČU PO KONČANEM DELU,
– BRANJE NAČRTOV, SHEM, SKIC,
– IZVAJANJE DELA V SKLADU S PREDPISI IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (DELOVNO MESTO USTREZNO ZAVAROVATI, NAMESTITI USTREZNO SIGNALIZACIJO)
– POPISI VODOMEROV, MENJAVE LE TEH,
– IZVAJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DEL,
– DELO V DEŽURNI SLUŽBI,
– OPRAVLJANJE OSTALIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA.