Podjetje: INSTALACIJE VERHOVŠEK D.O.O. IZVEDBA VODOVODNIH, SANITARNIH INSTALACIJ IN CENTRALNEGA OGREVANJA, TRGOVINA IN STORITVE

Naslov: PROŽINSKA VAS 34 D, 3220 ŠTORE

napeljava vodovodnih inštalacij