Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

PREDSTAVLJA IN ZASTOPA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V OKVIRU ORGANIZACIJSKE ENOTE. VODI, NAČRTUJE, ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DEJAVNOST ORGANIZACIJSKE ENOTE. NAČRTUJE IN USKLAJUJE KADROVSKE IN MATERIALNE VIRE S CILJEM OBVLADOVANJA STROŠKOV. ZAGOTAVLJA UČINKOVITO, KAKOVOSTNO IN VARNO DELO. SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE IN VODI SISTEM KAKOVOSTI.