Podjetje: FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.

Naslov: Tovarniška cesta 7 , 5270 AJDOVŠČINA

VODI, ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO NA PODROČJU VZDRŽEVANJA,
PRIPRAVI LETNE PLANE PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA, REMONTOV IN INVESTICIJ,
NA OSNOVI LETNIH PLANOV VZDRŽEVANJA PRIPRAVI SKUPAJ S TEHNOLOGI OPERATIVNE PLANE; AKTIVNOSTI, MATERIALA IN STROŠKOV,
SPREMLJA NABAVO MATERIALOV IN ZAGOTAVLJA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA UPOŠTEVAJOČ KVALITETO IN CENO,
USKLAJUJE PLANE VZDRŽEVANJA Z DELOM V PROIZVODNJI,
JE ZADOLŽEN ZA TEHNIČNO DOKUMENTACIJO,
ORGANIZIRA IN ČASOVNO RAZPOREJA AKTIVNOSTI V SKLADU S PLANI VZDRŽEVANJA IN PROIZVODNJE,
SPREMLJA DELO V DELAVNICAH VZDRŽEVANJA IN V PROIZVODNIH ODDELKIH IN V PRIMERIH NEPRAVILNOSTI UKREPA,
SPREMLJA DELO VZDRŽEVALCEV IN PROIZVODNJO, ANALIZIRA AKTIVNOSTI , IŠČE IN PREDLAGA TEHNIČNE IZBOLJŠAVE,
ANALIZIRA DELO VZDRŽEVALCEV, REZULTATE DELA IN STROŠKE VZDRŽEVANJA V PRIMERJAVI S PLANOM TER NADZIRA DELO Z VZDRŽEVALNIMI NALOGI,
EVIDENTIRA VSAK ZASTOJ V PROIZVODNJI, IŠČE VZROKE, JIH ANALIZIRA IN IŠČE REŠITVE ZA ZMANJŠEVANJE LE TEH,
ZA NADREJENEGA PRIPRAVLJA MESEČNO POROČILA O REDNEM DELU PO PLANU, NEPREDVIDENIH VZDRŽEVANJIH , RAZLOGIH IN PREDLOGE REŠEVANJA,…