Podjetje: ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Naslov: Svetčeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRA, VODI IN NADZORUJE DELO IN ČISTOČO V KUHINJI. ORGANIZIRA DELOVNI PROCES, DAJE NAVODILA DELAVCEM IN JIM SVETUJE TER JIH NADZIRA. PRIPRAVLJA HLADNE IN TOPLE JEDI IN SLADICE PO JEDILNEM LISTU SKLADNO S KOLIČINSKIMI NORMATIVI. PRIPRAVLJA JEDI ZA ZAKLJUČENE SKUPINE SKLADNO Z NAROČILOM IN ORGANIZIRA NJIHOVO POGOSTITEV OZ. PO POTREBI POSTREŽBO. ODGOVARJA ZA PRIPRAVO JEDILNIH LISTOV SKLADNO Z NORMATIVI IN POVPRAŠEVANJEM TER SKLADNO S POGODBO ZA IZVAJANJE ŠTUDENTSKE PREHRANE ZAVODA. PREDLAGA SPREMEMBE Z NAMENOM IZBOLJŠANJA DELOVNEGA PROCESA V RESTAVRACIJI. NAČRTUJE PORABO ŽIVIL, JIH NAROČA IN SPREMLJA AKCIJE IN POSEBNE PONUDBE DOBAVITELJEV. SODELUJE PRI PRIPRAVI JAVNIH NAROČIL ZA KUHINJO OZ. RESTAVRACIJO. SPREMLJA TRENDE STROKE, UVAJA NOVOSTI IN ZAGOTAVLJA RAZVOJ. SODELUJE PRI NAČRTOVANJU PROMOCIJSKIH AKCIJ IN POSEBNE PONUDBE ZA GOSTE RESTAVRACIJE. SKRBI ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJSKIH PROSTOROV IN APARATUR TER RESTAVRACIJE. PREGLEDA IN POPISUJE ZALOGE TER POROČA NADREJENIM OSEBAM O STANJU ZALOG. OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA.