Podjetje: KEMIS KEMIČNI IZDELKI, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV D.O.O.

Naslov: POT NA TOJNICE 42 , 1360 VRHNIKA

ZAGOTAVLJANJE VARNIH DELOVNIH SREDSTEV, POSTOPKOV IN VARNIH DELOVNIH POGOJEV, IZVAJANJE PERIODIČNIH PREGLEDOV STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE USPOSABLJANJ DELAVCEV ZA VARNO DELO, IZDAJANJE NAVODIL ZA VARNO DELO,
ORGANIZIRANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, SODELOVANJE Z MEDICINO DELA, PRIPRAVA PLANOV ZA PERIODIČNE ZDRAVNIŠKE PREGLEDE,
OBRAVNAVA NEZGOD PRI DELU,
VZDRŽEVANJE SISTEMA ZAŠČITNIH SREDSTEV,
SODELOVANJE IN IZDELAVA STROKOVNE PODLAGE ZA OCENO TVEGANJA,
NALOGE S PODROČIJ VARSTVA PRI DELU, VARSTVA OKOLJA IN VARSTVA PRED POŽARI – NOTRANJI NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV, PREPOZNAVANJE OKOLJSKIH VIDIKOV, PRIPRAVA OKOLJSKIH PROGRAMOV, PRIPRAVA PREDLOGOV ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE Z OMENJENIH PODROČIJ, PRIPRAVA LETNIH IN PERIODIČNIH POROČIL,
IZDELAVA PROGRAMOV USPOSABLJANJA ZA VARNO DELO IN IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJ S PODROČJA VARSTEV, SODELOVANJE Z INŠPEKCIJSKIMI SLUŽBAMI,
OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE SISTEMOV VODENJA ISO 9001, 14001, 18001