Podjetje: TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.

Naslov: Šaranovičeva cesta 35 , 1230 DOMŽALE

NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE AKTIVNOSTI S PODROČJA VARSTVA PRI DELU Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA VARNEGA DELA VSEM ZAPOSLENIM, PREDVSEM: ZAPOSLENI: USPOSABLJANJA, OBVLADOVANJE OBDOBNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, DOLOČANJE OSEBNE VAROVALNE OPREME, ODGOVORNA OSEBA ZA MOBBING IN SUME NA PRISOTNOST ALKOHOLA, OPOZARJANJE NA KRŠITVE IN POMANJKLJIVOSTI, PRIJAVA NESREČ PRI DELU SREDSTVA ZA DELO: PREGLEDI IN PREIZKUSI STROJEV.
OKOLJE: MERITVE MIKROKLIME, KEMIČNIH IN BIOLOŠKIH ŠKODLJIVOSTI NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE AKTIVNOSTI S PODROČJA VARSTVA PRED POŽARI: ZAPOSLENI: USPOSABLJANJA, VODENJE PIGD IN POKLICNE GASILSKE ENOTE NADZOR NAD DELOVANJEM SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE IN NAD IZVAJANJEM VROČIH DEL SODELOVANJE V TIMU ZA OKOLJE: MERITVE EMISIJ V ZRAK, HRUPA V OKOLJU NADZOR NAD LOVILCI OLJ IN ČISTILNO NAPRAVO,
ORGANIZACIJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU,
ORGANIZACIJA IN NADZOR NAD UREJANJEM OKOLICE, ČIŠČENJEM POSLOVNIH PROSTOROV, IZVAJANJEM DERATIZACIJE,
KOORDINACIJA ZUNANJIH IZVAJALCEV (MEDICINA DELA, ČISTILNI SERVIS, IPD.) SODELOVANJE PRI INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH, PRESOJAH SISTEMA, ITD. ANALIZIRANJE OBSTOJEČIH SISTEMOV IN PREDLAGANJE TER UVAJANJE IZBOLJŠAV,
SKRB ZA USKLAJENO DELOVANJE Z OSTALIMI PODROČJI,
IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU VODJE.