Podjetje: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Naslov: Rožna ulica 39 , 1330 KOČEVJE

PLANIRANJE, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA TEHNIČNE SLUŽBE, NAČRTOVANJE IN USKLAJEVANJE LETNIH PROGRAMOV DELA, SKRB ZA EVIDENCO IN TEHNIČNO BREZHIBNOSTJO VOZNEGA PARKA DRUŽBE, ZAGOTAVLJANJE MATERIALOV ZA POTREBE POPRAVIL GOZDNE MEHANIZACIJE IN VOZNEGA PARKA DRUŽBE, ZAGOTAVLJANJE IN NADZIRANJE UKREPOV ZA VARNO DELO, ZBIRANJE PODATKOV ZA ZAVAROVANJA TER PRIJAVA ZAVAROVALNIH POGODB, ZBIRANJE PODATKOV O ŠKODNIH PRIMERIH VSEH VRST ZAVAROVANJA, OGLED NA TERENU TER PRIJAVLJANJE ŠKODNIH PRIMEROV