Podjetje: JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE D.O.O.

Naslov: Savinjska cesta 11 A, 1420 TRBOVLJE

IZVAJANJE KADROVSKIH ZADEV: IZVRŠEVANJE PRAVIC IZ DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE IN KOLEKTIVNE POGODE, PRIPRAVA INTERNIH AKTOV.. SPLOŠNIH ZADEV: IZVRŠEVANJE SKLEPOV POSLOVODNEGA ORGANA, SODELOVANJE PRI IZDELAVI GOSPODARSKEGA NAČRTA DRUŽBE, SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE..IN PREMOŽENJSKIH ZADEV: PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ ZA ORGANIZACIJSKE ENOTE DRUŽBE IN POSLOVODSTVO, PRIPRAVA VSEH VRST POGODB IN DAJANJE PREVNIH MNENJ K POGODBAM…..