Podjetje: STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE, družba za upravljanje nepremičnin, investicijski inženiring ter proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, d.o.o.

Naslov: Mestni trg 12 , 3210 SLOVENSKE KONJICE

PRIPRAVA PLANOV VZDRŽEVALNIH DEL TER ORGANIZACIJA IN NADZOR IZVEDBE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH-POSAMEZNIH DELIH, PRIPRAVA RAZNIH POROČIL, PRIDOBIVANJE PONUDB ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN NOVE INVESTICIJE IN SODELOVANJE PRI NADZORU IZVAJANJA DEL, KONTROLA IN LIKVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH LISTIN IZVEDENIH DEL, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, RAZPOREJANJE DELAVCEV IN POTREBNE OPREME, PRIPRAVA OSNOV ZA POGODBE IN DRUGE DOKUMENTE DELOVNEGA PODROČJA, POZNAVANJE IN UPOŠTEVANJE PREDPISOV DELOVNEGA PODROČJA