Podjetje: UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D.

Naslov: Kovaška cesta 10 , 3214 ZREČE

NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA PODROČJU KAKOVOSTI V PROGRAMU ROČNO ORODJE, RAZVIJANJE, VZDRŽEVANJE IN NADZIRANJE SISTEMA KAKOVOSTI, PLANIRANJE IN SODELOVANJE PRI PRESOJAH TER UKREPANJE V PRIMERU ODSTOPANJ, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU REKLAMACIJ, SPREMLAJNJE RAZVOJA STROKE, PRENOS ZNANJA TER UVAJANJE NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, MOTIVIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU KAKOVOSTI, VODENJE EVIDENC, ZAPISOV TER POROČIL, IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA, KI SO V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO IN SO SETAVNI DEL DELOVNEGA PROCESA TER INTERNIMI AKTI.