Podjetje: RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.

Naslov: Boračeva 37 , 9252 RADENCI

– ORGANIZIRANJE, PLANIRANJE, VODENJA TIMA SODELAVCEV RAČUNOVODSTVA, KI ZAJEMA KNJIGOVODSTVO, SALDOKONTE, PLAČILNI PROMET, OBRAČUN DAVKOV -IZDELAVA RAČUNOVODSKIH POROČIL POSLOVANJA V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI, DAVČNO ZAKONODAJO IN NOTRANJIMI POTREBAMI -IZDELAVA PERIODIČNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN LETNIH POROČIL DRUŽBE -VODENJE IN KOORDINACIJA REVIZIJSKIH IN DAVČNIH PREGLEDOV -SKRB ZA JASNOST, DOKUMENTIRANOST IN USKLAJENOST PROCESOV, POLITIK, POSTOPKOV Z RAČUNOVODSKIMI STANDARDI IN DAVČNO ZAKONODAJO