Podjetje: AGENCIJA NOVELUS, stiki z javnostjo in oglaševanje, d.o.o.

Naslov: Ulica heroja Nandeta 37 , 2000 MARIBOR

SNOVANJE INTEGRIRANIH KOMUNIKACIJSKIH STRATEGIJ, NAČRTOVANJE IN VODENJE OGLAŠEVALSKIH AKCIJ (KOORDINACIJA Z EKIPO, PRIPRAVA MEDIJSKIH NAČRTOV, VODENJE, FINANČNI NADZOR IN POROČANJE), SAMOSTOJNA KOMUNIKACIJA Z NAROČNIKI, SKRB ZA REDNO OPTIMIZACIJO IN DOSEGANJE KLJUČNIH CILJEV OGLASNIH KAMPANJ, PRIPRAVLJANJE VMESNIH IN KONČNIH POROČIL TER ARGUMENTIRANO SVETOVANJE, SKRB ZA PROJEKTNO USPEŠNOST IN ZADOVOLJSTVO STRANK, SLEDENJE TRENDOM IN SPREMEMBAM V MEDIJSKEM EKOSISTEMU, V OBNAŠANJU IN NAVADAH POTROŠNIKOV, ISKANJE NOVIH PRILOŽNOSTI IN PRIDOBIVANJE NAROČNIKOV (PRIPRAVA PONUDB IN PREDSTAVITVE PROJEKTOV), SODELOVANJE Z DIGITALNIMI SPECIALISTI IN TEHNIČNO-RAZVOJNIM ODDELKOM, SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI PROJEKTNIMI TIMI, PRIPRAVLJANJE INTERNIH FINANČNIH POROČIL, NADGRAJEVANJE ZNANJA Z INTERNIMI VIRI ZNANJA IN Z UDELEŽEVANJEM NA IZOBRAŽEVALNIH SREČANJIH DOMA IN V TUJINI.