Podjetje: KOLEKTOR KOLING INŽENIRING, INSTALACIJE, PROIZVODNJA D.O.O.

Naslov: Arkova ulica 43 , 5280 IDRIJA

VODENJE PROJEKTOV EL. INSTALACIJ: NAČRTOVANJE (PLANIRANJE IN TERMINIRANJE), ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA

, SPREMLJANJE DOSEŽENE STOPNJE RAZVOJA NA PODROČJU PROJEKTIRANJA IN IZVEDBE EL. INSTALACIJ TER NUDENJE TEHNIČNE PODPORE IN SVETOVANJA SODELAVCEM

, SODELOVANJE PRI DEFINIRANJU ZAHTEV PROJEKTOV (USKLAJEVANJE ZAHTEV NAROČNIKOV Z MOŽNOSTJO IZVEDBE)

, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PONUDB NA PODLAGI DEFINIRANIH ZAHTEV PROJEKTOV, PRIDOBIVANJE DELA

, OPERATIVNO VODENJE IZVEDBE POSAMEZNIH OBJEKTOV
, PROUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE POSAMEZNEGA PROJEKTA IN DOLOČITEV FAZ DELA
, RAZPOREJANJE DELA ZNOTRAJ DELOVNIH EKIP

, ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH REPRODUKCIJSKIH MATERIALOV IN DELOVNIH SREDSTEV NA DELOVIŠČIH

, OPERATIVNO KOORDINIRANJE IZVEDBE POSAMEZNEGA PROJEKTA (SODELOVANJE Z IZVAJALCI IN KOOPERANTI)

, VODENJE TEHNIČNE IN TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE POSAMEZNIH PROJEKTOV
, SPREMLJANJE IZVEDBE PROJEKTOV (EVIDENTIRANJE KOLIČINE IZVEDENIH NAROČIL, ŠTEVILA DELOVNIH UR ZAPOSLENIH, PORABE MATERIALA, KONTROLA RAČUNOV PODIZVAJALCEV, ..)

, IZDELAVA OBRAČUNA OPRAVLJENIH DEL PO POSAMEZNEM PROJEKTU (PRIPRAVA PODATKOV ZA FAKTURIRANJE)

, REŠEVANJE MANJ ZAHTEVNIH REKLAMACIJ

, OPRAVLJANJE POMOŽNIH IN DOPOLNILNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA, OPRAVLJANJE KATERIHKOLI DRUGIH OBČASNIH ALI NUJNIH DEL, PO NALOGU NADREJENEGA, OB PREDPOSTAVKI, DA DELA USTREZAJO ZNANJEM, ZMOŽNOSTIM IN SPOSOBNOSTIM DELAVCA.