Podjetje: OBČINA ŠKOFJA LOKA

Naslov: Mestni trg 15 , 4220 ŠKOFJA LOKA

DELOVNE NALOGE OBSEGAJO:
-PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA PROJEKTA ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2021 IN IZVEDBA PROJEKTA S SPREMLJAJOČIMI DOGODKI,
-PRIPRAVA IN IZVEDBA PROMOCIJSKEGA NAČRTA IN NAČRTA TRŽENJA,
-OPRAVLJANJE VSEH POTREBNIH ADMINISTRATIVNIH DEL ZA IZVEDBO PROJEKTA IN REDNO POROČANJE NADZORNIM ORGANOM,
-ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO IN PODPORE REŽISERJU PRI DELU,
-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD DELOM ORGANIZACIJ, DELOVNIH SKUPIN IN POSAMEZNIKOV, KI SODELUJEJO PRI IZVEDBI ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA 2021,
-SODELOVANJE PRI IZVAJANJU UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA,
-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, KI SO POVEZANA S ŠKOFJELOŠKIM PASIJONOM.