Podjetje: KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.

Naslov: Tbilisijska ulica 61 , 1000 LJUBLJANA

STROKOVNO IN ORGANIZACIJSKO VODI ENEGA ALI VEČ PROJEKTOV, KONTROLIRA IZVAJANJA DEL TERMINSKO, FINANČNO IN KAKOVOSTNO, ORGANIZIRA NABAVO REPROMATERIALOV IN DELOVNIH SREDSTEV, PREDLAGA IZVAJANJA PODIZVAJALSKIH, KOOPERANTSKIH DEL TER USKLAJEVANJE CEN ZA DOGOVORJENA DELA, KOORDINIRA DELA MED INVESTITORJEM, NADZORNO SLUŽBO IN OSTALIMI UDELEŽENCI V TEHNOLOŠKEM PROCESU DELA, KONTROLIRA STROŠKE POSLOVANJA IN SKUPNIH NALOG S POSLOVNIMI PARTNERJI, NADZIRA PORABO MATERIALOV IN SUROVIN, DAJE STROKOVNA NAVODILA ZA DELO, KAKOVOSTNO IN PRAVOČASNO REŠUJE REKLAMACIJE, ANALIZIRA IN PRESOJA REZULTATE DELA NA PROJEKTU, PRIPRAVLJA POROČILA O DELU, SODELUJE Z OSTALIMI ENOTAMI PODROČJA IN Z DRUGIMI SLUŽBAMI DRUŽBE, SODELUJE PRI TEHNIČNIH PREVZEMIH DEL, NADZIRA IZVAJANJE DEL PO PREDPISANIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKIH, KOORDINIRA DELA MED SEKTORJI IN GRADBIŠČI, KOORDINIRA POTREBE MEHANIZACIJE IN MATERIALOV, OBVEŠČA NEPOSREDNEGA VODJO O VSEH SPREMEMBAH NA PROJEKTU, SPREMLJA ZAKONSKE PREDPISE, DELA V ZIMSKI SLUŽBI PO RAZPOREDU IN NALOGU NADREJENEGA,