Podjetje: MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema

Naslov: Polje 15 , 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

VODENJE PROJEKTOV ZASNOVE IN REALIZACIJE PROIZVODNE OPREME, STROJEV IN NAPRAV,
KREIRANJE IN VODENJE DNEVNIKA POSAMEZNEGA PROJEKTA,
SODELOVANJE PRI IMENOVANJU PROJEKTNEGA TIMA,
NAČRTOVANJE IZVEDBE PROJEKTA (VSEBINA, RESURSI, ROKI, SPREMLJANJE, ESKALACIJA),
ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI,
KOORDINACIJA DELA V MULTIFUNKCIJSKEM PROJEKTNEM TIMU,
NADZOR NAD IZVAJANJEM PROJEKTNIH AKTIVNOSTI (VSEBINA, ČASOVNI OKVIRI, STROŠKI, DODATNE POTRDITVE),
PRIPRAVA POROČIL VODSTVU POSLOVNE ENOTE.