Podjetje: AROMA GLOBAL, proizvodnja in prodaja slaščic, d.o.o.

Naslov: Peske 2 , 1236 TRZIN

PRIPRAVA TEDENSKEGA IN DNEVNEGA PLANA ORGANIZACIJE DELA, SPREMLJANJE REALIZACIJE DELA, NADZOR NAD VSEMI ODDELKI PROIZVODNJE. KONTROLA, VNOS PORABE SUROVIN, EMBALAŽE, MATERIALOV IN KONTROLA SLEDLJIVOSTI LE-TEH. VODENJE DOKUMENTACIJE, KOORDINACIJA POTREBNEGA REDNEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA OBRATA IN OPREME. DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.