Podjetje: ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d.

Naslov: Cankarjeva ulica 3 , 2000 MARIBOR

ORGANIZIRANJE DELA NA TERENU Z ZADOLŽENIMI ZASTOPNIKI, SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNEGA OPERATIVNEGA NAČRTA IN PRODAJNIH AKTIVNOSTI TER IZVEDBA PRODAJNIH AKCIJ, KONTROLA FINANČNEGA, OPERATIVNEGA POSLOV. ZASTOPNIKOV, AGENCIJ
, SPREMLJANJE IZPOLNJEVANJA MESEČNEGA PLANA LON IN MESEČNO POROČANJE O ODSTOPANJIH, PRIPRAVA, IZVEDBA, KONTROLA IN ANALIZA PRODAJNIH AKTIVNOSTI TER UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ IN PREDLAGANJE REŠITEV, IZOBRAŽEVANJE, POSREDOVANJE ZAVAROVALNO TEHNIČNIH IN PRODAJNIH ZNANJ ŠOLANJE ZASTOPNIKOV NA TERENU
, SPREMLJANJE DELA ZASTOPNIKOV, NUDENJE STROKOVNE POMOČI, IZDELAVA PONUDB PRI ZAHTEVNEJŠIH ZAVAROVANJIH, SPODBUJANJE,
KADROVANJE IN UVAJANJE NOVIH ZASTOPNIKOV IN AGENCIJ, SKRB, ODGOVORNOST ZA RAZVOJ ZASTOPNIKOV IN PRODAJNIH KANALOV, IZVAJANJE COACHINGOV IN MENTORSTEV, SPREMLJANJE ZAVAROVALNIŠKEGA TRGA, KONKURENCE IN PODAJANJE PREDLOGOV