Podjetje: ADRIA TURISTIČNO PODJETJE D.O.O.

Naslov: Jadranska cesta 25 , 6280 ANKARAN – ANCARANO

DOSEGANJE NAČRTOVANEGA ŠTEVILA NOČITEV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POLITIKE CEN TER OBLIKOVANJU IN USKLAJEVANJU PRODAJNE POLITIKE, KREIRANJE IN SESTAVLJANJE PONUDB, SODELOVANJE PRI IZBIRI METODE PRODAJE IN RAZISKAVE TRGA, SESTAVLJANJE, PRIPRAVLJANJE IN PISANJE POGODB, OBISKOVANJE STRANK, KORESPONDIRANJE S STRANKAMI, PRISOSTVOVANJE POSLOVNIM DOGODKOM IN PRIREDITVAM V HOTELU, ANALIZIRANJE REKLAMACIJ GOSTOV, ZASTOPANJE DRUŽBE NA PRIREDITVAH, SEJMIH, PRIREDITVAH, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA.