Podjetje: LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA

Naslov: Parmova ulica 53 , 1000 LJUBLJANA

VZPOSTAVITEV PRAVNE SLUŽBE, VODENJE, ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE DEL IN NALOG NA VSEH PRAVNIH PODROČJIH, STROKOVNA PODPORA VODSTVU DRUŽBE, SODELOVANJE PRI POGAJANJIH, PRIPRAVA, PREGLED IN VERIFIKACIJA VSEH VRST POGODB
, VODENJE POGAJANJ IN SODELOVANJE PRI JAVNIH NAROČILIH, ZASTOPANJE DRUŽBE V SODNIH, ARBITRAŽNIH, UPRAVNIH IN DRUGIH POSTOPKIH